Nejlepší sportovní kolektiv Jihlavska do 15 let za rok 2011
Vítěz Technické národní ligy Taekwondo 2011
Stříbrný tým z Dětského evropského šampionátu 2012

ZKUŠEBNÍ ŘÁD


HISTORIE TAEKWONDO

Způsoby boje holýma rukama jsou staré jak lidstvo samo. V dávných dobách byly bojové dovednosti užívány k obraně proti nepřátelům, včetně divokých zvířat, a také k získávání potravy. S postupem času organizace bojových umění narůstala a i když byla bojová umění užívána zejména pro obranné účely z důvodu agresivního prostředí, organizovaly se také "sportovní" zápasy. Ve vývoji obranných a útočných technik byly napodobovány formy a pohyby zvířat a tyto pak byly integrovány do bojových umění. Korejští předci měli spoustu pohybových aktivit. Jongko ve státě Pujo, Tongmeng ve státě Kogurjo, Mučon ve státě Je a Mahan, Kabi ve státě Silla jsou jen některé z nápadných příkladů "sportovních" aktivit, které staří Korejci praktikovali ve svých náboženských rituálech.

Tyto aktivity byly eventuálně vyvinuté pro cvičení na zlepšení zdraví nebo bojových schopností. První zdokumentované zmínky o bojových uměních na území dnešní Koreje pocházejí zhruba ze začátku našeho letopočtu, kdy se na korejském poloostrově zformovalo společenství Samguk - Tři království:
Kogurjo ( 37 před n.l. - 668 n.l. )
Silla ( 57 před n.l. - 935 n.l. )
Pekče ( 18 před n.l. - 600 n.l. )

Království Kogurjo se rozkládalo v Jižní Mančurii na severu poloostrova, kde mělo v provincii Tunsko své hlavní město. V téhle provincii byly nalezeny hrobky dynastie Kogurjo - Mujong - čong a Kakču - čong. Nástěnné malby v těchto hrobkách ukazují dva muže zápasící tváří v tvář v postojích velice blízkých postojům dnešního taekwondo. Obě hrobky byly postaveny v letech 3 - 427 n. l. a v písemných dokumentech z té doby se mluví o bojovém systému taekyon, takže se můžeme domnívat, že lidé v království Kogurjo začali cvičit taekwondo už v tomto období.
Největší roli ale sehrála bojová umění v království Silla. Silla se rozprostíralo v jihovýchodní části poloostrova. V jeho hlavním městě Kjongdžu byly nalezeny buddhistické kamenné sochy, vytesané ve velké věži Kumgang v chrámě Sokkuram náležejícímu klášteru Pulguksa, stojící proti sobě v bojových postojích. Silla bylo známé zejména kvůli rytířské skupině Hwarang. Byla to polovojenská výchovná a společenská organizace, do které mohli vstoupit jen mladí lidé ze vznešených rodin. Jejich úkolem bylo zušlechťovat svoje tělo a mysl a v případě potřeby bránit zemi. Věnovali se proto nácviku různých dovedností, z nichž jednou byl subak - boj beze zbraní.
V království Pekče nebyla bojová umění oficiálně podporována, a proto je tam cvičili jenom prostí lidé.

Archeologické nálezy, jako nástěnné malby v hrobkách, skalní sochy, pagody klášterů a mnoho roztroušených popisů v písemných dokumentech ukazují, že mnoho studií bojových postojů, zručností a formalizovaných pohybů se téměř shoduje se současnými postoji a formami taekwondo. Proto může být usuzováno, že lidi ve Třech královstvích praktikovali umění velice podobné tomu, které cvičíme dnes.

V roce 668 se všechna království sjednotila v jedno - sjednocenou Sillu, kterou v roce 935 vystřídala dynastie Korjo, podle které nese jméno současná Korea.
V období dynastie Korjo začal velký rozvoj a šíření bojových umění jak mezi obyvatelstvem, tak ve vojenských složkách. Znalost subaku se stala jakousi vstupní branou do armády a zkouškou na vyšší vojenské hodnosti. Největšího rozmachu dosáhla bojová umění v době panování krále Ui-džonga, v letech 1147 - 1170, který byl největším podpůrcem subaku. V té době se pořádalo množství turnajů, taky v rámci národních festivalů.

Dynastii Korjo vystřídala v roce 1392 dynastie Čoson, známější pod jménem I. V tomto období se subak a taekyon stali důležitou sportovní aktivitou obyvatelstva. Konalo se množství zápasů, a také podle jejich výsledků probíhal výběr do armády. Subaku se dostávalo mnoho pozornosti jak od královského dvora, tak od obyčejných lidí. V druhé polovině dynastie I důležitost subaku jako bojového umění začala klesat. Subak zůstal hlavně jako rekreační aktivita pro obyčejné lidi. Nicméně v roce 1790 byla na příkaz krále Čong-džo vydána kniha bojových umění Mu Je Dobo Tongdži, ilustrovaná učebnice, ve které největší kapitoly patřili subaku a taekyonu.

Konec dynastie I se datuje do roku 1910, kdy došlo k obsazení Koreje japonskými vojsky. Koloniální nadvláda Japonska trvala až do roku 1945. V tomto období byl vyhlášen zákaz všech korejských aktivit, kultury, jazyka a taky bojových umění. Mistři a žáci subaku a taekyonu pokračovali v tréninku v tajnosti.

Po roce 1945, po osvobození Koreje, znovu začal rozmach kultury a umění. V bojových uměních bylo tou dobou mnoho různých škol a stylů. Proto se v roce 1955 setkali zástupci různých škol, aby se dohodli a vytvořili jednotný styl, jednotné bojové umění. Kromě několika menších to byly hlavně:

Mu Du Kwan - mistr Hwang Ki
Yon Mu Kwan - mistři Čun Yun a Kwe Byung
YMCA Kwon Buppu - mistr Youn
Čung Do Kwan - mistr I Won Kuk
Song Mu Kwan - mistr Ro Byung Džik
Oh Do Kwan

Pro toto jednotné bojové umění byl na návrh generála Čong Hö Hi přijat název taekwondo. V roce 1953 se mistr Hwang Ki odtrhnul a založil Korejskou Asociaci Tangsudo. V červnu roku 1960 zakládá mistr Hwang Ki Korejskou Asociaci Subakdo a 19.8.1960 Korejskou Asociaci Taesudo. Slovo taesudo vychází ze slov taekwondo a subak. 16. září 1961 byla založena Korejská asociace taekwondo.

Novodobá historie Taekwondo WTF

V šedesátých letech začal největší rozvoj sportovních pravidel a chráničů, a začalo se s vysíláním korejských mistrů do světa. Z důvodů názorových rozdílů a neshod generála Čong Hoi Hi a ostatních mistrů se v roce 1966 generál Čong Hoi Hi, který v době japonské okupace Koreje dosáhl technického stupně 2.dan v karate, rozhodl odejít a založil vlastní federaci - ITF. V roce 1972 byl postaven Kukkiwon - škola mistrů a centrum světového taekwondo. 25.-27. května 1973 se konalo v Soulu 1. Mistrovství světa, kterého se zúčastnilo 19 zemí. 28. května byla založena Světová federace taekwondo - WTF, jejímž prezidentem je až do dnešních dnů Dr. Un Yong Kim. V současné době má WTF cca 130 členských zemí a sdružuje více než 30 milionů cvičenců.
V roce 1988 bylo taekwondo poprvé představeno jako ukázkový sport na 24.OH v Soulu a v roce 1992 v Barceloně opět jako ukázkový. V září 1996 bylo schváleno jako oficiální olympijský sport pro OH v roce 2000 v Sydney.

Důležitá data

1961 - založena Korejská asociace Taekwondo
1972 - Kuki-won – oficiální škola
1973 - 1. Mistrovství světa
1976 - 21.5. založena ETU Evropská unie Taekwondo
1976 - 22-23.5. zahájeno 1. Mistrovství Evropy
1980 - LOH v Moskvě - WTF uznána za mezinárodní sportovní organizací
1988 - na LOH v Soulu bylo TKD jako ukázkový sport
1992 - LOH Barcelona TKD podruhé jako ukázkový sport
1996 - LOH Atlanta TKD opět jako ukázkový sport
2000 - LOH v Sydney TKD se stalo plnohodnotným olympijským sportem

INFOBOX


ZŠ Harrachov

ZŠ Harrachov

KONTAKT

Petr KonradPetr Konrád
tel: 606 567 012, email
předseda CBU a trenér
certifikáty a akreditace


HOSTUJEME NA

banan webhosting

TAEKWONDO FEDERACE

taekwondo federace

VSTUP PRO REGISTROVANÉcbu na facebooku

Valid HTML 4.01 Transitional

Ověřit CSS!

Seo servis

HOME CBU Vysocina SK Kyonggi Kwon World Taekwondo Federation Czech Taekwondo Federation